Denne persondatapolitik forklarer, hvordan A/S Henning Lund (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

A/S Henning Lund
Strandkærvej 34, 8700 Horsens

Cvr: 15709138

ml@henninglund.dk

Beskrivelse af behandlingen

Formål Levering af ydelser

Rådgivningsmøde: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på dialog om eltegninger og mødetidspunkt.

Kundeservice:
Support i forbindelse med yderser købt hos A/S Henning Lund, gemmes oplysninger om ydelser der er ydet 5 år frem.

Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgen-de kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger
F.eks.:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
Kilder Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

– Direkte fra dig

– Fra jeres byggefirma sendes oplysninger om jer og jeres nye bolig

– Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister

Behandlings-grundlag Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

– Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

– Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

I forbindelse med jeres byggeprojekt kan jeres oplysninger vedrørende eltegninger hos A/S Henning Lund blive videresendt til bygherre.

Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning, vil jeres oplysninger blive sendt til den rette myndighed.

Opbevaring Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

– I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

– Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside henninglund.dk